Detta program heter PatiensReg.exe (en forkortning av PatiensRegister) och är avsett användas för dokumentation och statistik av resultat vid spel med patiensen Harpan !

Programmet kan hämtas via PatiensStatistik


En programförklaring kan du hitta här nedan

Tillbaka