Mina PC-program

AdressRegister
AdressRegister_6
Detta är ett PC-program, som hjälper mig att hålla ordning på mina vänners och släktingars adresser, telefonnummer och födelsedagar.

Titta gärna på det närmare genom att klicka på bilden t v !
HemEko
Kalles HemEko ver. 5
Kalles HemEko !
Ett nyttigt budget- och bokföringsprogram för din hushållsekonomi !
Programmet innehåller utförliga statistikfunktioner, förutom stöd för budgetering och utskrift till såväl skärm, textfil som ev. skrivare.

Undertill återfinns samma program för internationell användning !

Klicka på bilden t v för att få ett större perspektiv på programdelarna !
HomeEco
Kalles HomeEco v. 4
Kalles HomeEco !
The same program as above, but designed for international use.
A useful budget and accounting software for your household finances !
The program contains extensive statistics functions, besides supporting for budgeting and printing to both the screen, text file and printer.

Click on the image to the left to get a larger perspective on program parts !
OrdningReda
Ordning & Reda
Det här är programmet för dig som, liksom jag, har svårt att hålla rätt på var det nu var den här grejen blev lagd, eller var det där viktiga papperet stoppades in, som man bara måste ha tag på snabbt som ögat....
Men programmet kan förstås inte hjälpa dig, om du inte själv bemödar dig om att skriva in uppgifterna !

Titta på en lite större bild av programmet genom att klicka på bilden t v !
Ordsnurra
Ordsnurra
Ordsnurra ! (?)
Det kan ibland vara skojigt att leka med ord, genom att vränga dem ut och in och få fram det ena dråpliga exemplaret efter det andra !
Annars är detta program totalt överflödigt och onödigt. Stjäl bara en massa tid när man kan göra nyttigare saker !
Men du kan säkert ha en del nöje av det, och vrängda ord som du tycker är värda att spara, kan du registrera innan du avslutar, för att återvända senare och fortsätta....

Klicka på bilden t v och skärskåda programmet närmare !
PatReg-1 PatReg-2
PatReg
PatReg (Patiens Registrering & Statistik)

Ett program avsett för uppföjning av poäng vid läggning av patiensen Harpan !

Programmet visar statistik över vunna och förlorade omgångar över tiden. Resultaten kan överblickas och följas upp bakåt i tiden. Kan också skrivas ut på fil och printer !

Klicka på bilden för att komma till presentationssidan. Ladda sedan gärna hem programmet !

Flera program kan dyka upp med tiden !Tillbaka